wytrzymałość materiałów

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

1. Rozciąganie i ściskanie osiowe

2. Momenty bezwładności figur płaskich

3. Zginanie proste i ukośne. Wyznaczanie naprężeń stycznych przy zginaniu

4. Mimośrodowe ściskanie i rozciąganie

5. Ugięcia belek

6. Stan naprężenia i odkształcenia, prawo Hooke'a

7. Skręcanie prętów

9. Stateczność prętów ściskanych

10. Nośność graniczna