historia

Katedra Mechaniki Materiałów kontynuuje działalność Katedry Mechaniki Teoretycznej powołanej w 1966 w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie mechaniki teoretycznej, wytrzymałości materiałów, teorii sprężystości oraz matematyki. Kierownikiem Katedry Mechaniki Teoretycznej został mianowany prof. dr hab. Marian Suchar. W początkowym okresie działalności Katedra korzystała z pomocy Katedry Wytrzymałości Materiałów Wydziału Mechanicznego w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych w zakresie przedmiotu wytrzymałość materiałów.

W okresie swojego istnienia Katedra podlegała przekształceniom organizacyjnym wynikającym z reorganizacji szkolnictwa wyższego. W latach 1970-1983 Katedra prowadziła swoją działalność jako Zespół Mechaniki Teoretycznej, a następnie w latach 1983-1990 jako Zakład Mechaniki Materiałów w strukturze Instytutu Inżynierii Budowlanej. Po rozwiązaniu Instytutu w roku 1990 Katedra przyjęła nazwę Katedry Mechaniki Materiałów.

Katedra Mechaniki Materiałów była organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji, seminariów i warsztatów. Jedną z największych konferencji współorganizowanych przez pracowników Katedry była 17. Międzynarodowa Konferencja Metody Komputerowe w Mechanice, CMM-2007.

Pracownicy Katedry, którzy odeszli od nas na zawsze: