dydaktyka

W ramach działalności dydaktycznej Katedra Mechaniki Materiałów prowadzi zajęcia na kierunkach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska dla studentów studiów dziennych i zaocznych. Zajęcia te obejmują następujące przedmioty:

Pracownicy Katedry prowadzą ponadto zajęcia dla studentów studium doktoranckiego w ramach przedmiotów:

We wcześniejszym okresie działalności Katedry jej pracownicy prowadzili zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej w ramach przedmiotów: mechanika teoretyczna, teoria sprężystości oraz teoria drgań, a także dla uczestników studium podyplomowego, którego tematyka dotyczyła stosowania współczesnych metod w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji mostowych.

Pracownicy Katedry utworzyli dwa laboratoria dydaktyczne: laboratorium wytrzymałości materiałów i dydaktyczne laboratorium komputerowe. Pierwsze z nich jest wyposażone w dwie uniwersalne maszyny wytrzymałościowe i 8 stanowisk badawczych, na których wykonywane są próby rozciągania, ściskania, zginania, skręcania (swobodnego, nieswobodnego), wyboczenia, zwichrzenia. Laboratorium jest wyposażone ponadto w twardościomierze oraz urządzenia do wykonywania badań dynamicznych. Wyposażenie laboratorium jest wykorzystywane również do badań związanych z pracami dyplomowymi i ekspertyzami.  

Laboratorium komputerowe Katedry Mechaniki Materiałów jest wyposażone w kilka komputerów pełniących rolę serwerów plików i serwerów obliczeniowych oraz 15 stacji roboczych wykorzystywanych w czasie zajęć dydaktycznych. Stacje robocze pozwalają na pracę w dwóch systemach operacyjnych: Linux i MS Windows. W tym drugim systemie wykorzystywany jest dodatkowo serwer plików pracujący w systemie Novell Network. W ramach zajęć dydaktycznych wykorzystywane jest oprogramowanie opracowane przez pracowników Katedry, programy dostępne na zasadach wolnego oprogramowania oraz oprogramowanie komercyjne takie jak: uniwersalne środowisko matematyczne MAPLE i system obliczeniowy metody elementów skończonych ANSYS. Materiały dydaktyczne dotyczące prowadzonych przez pracowników Katedry przedmiotów umieszczone są na serwerze WWW dostępnym w lokalnej sieci Katedry oraz na serwerze dostępnym w sieci Internet. W laboratorium komputerowym Katedry zorganizowano szereg kursów użytkowania programu AutoCAD.